19.000 ton dla Autostradowej Obwodnicy Wrocławia


Kolejnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym z udziałem naszej firmy jest: Autostradowa Obwodnica Wrocławia - część 2 zamówienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km O +00,00 do km 00 + 500 w węźle .Pawłowice" oraz łącznik "Długolęka"
od km O + 575,00 do km 6+235,85".

Inwestorem wspomnianej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu,
a Generalnym Wykonawcą konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o., Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o., Dywidag Bau GmbH, Mostostal Warszawa S.A.

W ramach wspomnianej inwestycji zobowiązaliśmy się dostarczyć firmie Dywidag Bau GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce - na obiekt WA22A, prefabrykowaną stal zbrojeniową oraz kosze do pali wielkośrednicowych w łącznej ilości 11.077 ton
do końca lutego 2011 roku.

Spółce Mostostal Warszawa natomiast do końca 2010roku dostarczymy około 8.000ton prefabrykowanej stali zbrojeniowej oraz koszy do pali wielkośrednicowych na potrzeby następujących obiektów inżynieryjnych:
­- wiadukt nr WA-18 wraz ze ścianą oporową SO-18.1,
­- estakady MA'21-1
­- estakady MA'21-111,
- most MA'21-11,

Odpowiedzialni jesteśmy również za montaż ok. 11.000ton dostarczonej na plac budowy stali.
 


Powrót