Obwodnica Mińska Mazowieckiego


P.W. Dzierzbud we współpracy z ThyssenKrupp Energostal S.A. zgodnie z zapisami umowy z

Przedsiębiorstwem Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty" Sp. z o.o.

dostarcza oraz montuje stal zbrojeniową na potrzeby wiaduktów w ramach inwestycji pn.
Obwodnica Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – Węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249

Dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowej obejmuje łącznie 1.540ton.
Montażu zbrojenia elementów wiaduktu WA-2, WA-3,WD-4, PG-5, PG-5a obejmuje łącznie: 1.300ton.

Istnieje możliwość rozszerzenia robót o obiekty WD-1 i WD-6.


Powrót