Termy Maltańskie w Poznaniu


Dostawa i montaż 1.800 ton prefabykatów zbrojeniowych

We współpracy z ThyssenKrupp Energostal rozpoczynamy realizację zlecenia otrzymanego
od firmy Alstal Budownictwo z Inowrocławia. 
Przedmiotem zlecenia jest dostawa i montaż 1.800 ton prefabrykatów zbrojeniowych,
na potrzeby realizacji inwestycji:„ Termy Maltańskie w Poznaniu”.
Planowany okres realizacji 06.2009 – 12.2010r.
 


Powrót