…każdą ilość,
dla każdego Klienta,
w każde miejsce…
DZIERZBUD

Siedziba firmy Dzierzgoń

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DZIERZBUD Sp. z o.o.
Siedziba firmy
ul. Betoniarzy 4
82-440 Dzierzgoń

tel.: +48 (55) 276 25 61
fax: +48 (55) 276 90 71
e-mail: info@dzierzbud.com

Rejestracja Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000067612
REGON 170019654
NIP 579-000-65-30
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 245.000,00 zł

Prezes Zarządu mgr inż. Florian Warchoł
tel: +48 (58) 781 64 61
e-mail: prezes@dzierzbud.com

Dział Kadr
tel.: +48 (55) 276 90 66
fax.: +48 (55) 276 90 71