…każdą ilość,
dla każdego Klienta,
w każde miejsce…
DZIERZBUD

Montaż

P. W. Dzierzbud Sp. z o.o. oferuje możliwość montażu między innymi na obiektach przemysłowych oraz mostowych prefabrykatów zbrojarskich wyprodukowanych i dostarczonych wcześniej przez naszych firmę.

Zajmujemy się wszystkimi czynnościami mającymi na celu wykonanie robót związanych z:

  • ­przygotowaniem zbrojenia zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą
  • transportem na plac budowy
  • montażem zbrojenia
  • kontrolą jakości robót i materiału

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, murów oporowych, płyt, belek oraz podciągów, które to wykonuje brygada montażowa posiadająca doświadczenie nabyte na teranie Polski oraz za granicą w Niemczech, Szwecji, Holandii, Norwegii.

Za jakość oraz terminowość wykonania zleconych prac odpowiadają kierownicy robót posiadający uprawnienia budowlane oraz wysokie kwalifikacje.