…any amount,
for every customer,
in every place…
DZIERZBUD

Om Dzierzbud

Företaget Dzierzbud är för närvarande ett av de största armeringsföretagen på den polska, tyska och svenska marknaden.

Vi erbjuder våra kunder montering av prefabricerade konstruktioner i armerad betong på byggplatsen.

Vi har lång erfarenhet och omfattande resurser för att gå våra kunder till mötes och har en önskan om att även Ni inleder ett samarbete med oss.

Kunder