…any amount,
for every customer,
in every place…
DZIERZBUD

Om Dzierzbud

Företaget Dzierzbud är för närvarande ett av de största armeringsföretagen på den polska, tyska och svenska marknaden.

Vi erbjuder våra kunder montering av prefabricerade konstruktioner i armerad betong på byggplatsen.

Vi har lång erfarenhet och omfattande resurser för att gå våra kunder till mötes och har en önskan om att även Ni inleder ett samarbete med oss.

Historia

Företaget bildades 1991 genom privatisering av det tidigare kommunägda byggföretaget i Dzierzgon. Bolagets delägare var personalen i företaget och även externa personer. Under perioden 1991 – 2000 erbjöd företaget främst byggtjänster och byggprodukter.

Bolaget växte och så småningom påbörjade vi en expansion på den tyska marknaden, där vi fick stor erfarenhet inom prefabricering och montering av armerad betong. Som ett resultat av detta invigdes 1995 vår avdelning i Tyskland.

Den erfarenhet som vi fick i Tyskland på de åtskilliga byggprojekt kunde vi ta till vara i Polen, där vi efter 2003 tog på oss många prestigefyllda byggprojekt.

2005 växte vi ytterligare och började vår verksamhet på den nordiska marknaden där vi deltog i väg- och anläggningsprojekt.

Sedan 2009 har vi varit en partner vid tunnelbygget Norra Länken i Stockholm.