…any amount,
for every customer,
in every place…
DZIERZBUD

Vårt erbjudande

Inläggning

Företaget Dzierzbud erbjuder inläggning av prefabricerad järnbetong till väg- och anläggningsprojekt, industriprojekt, allmänna byggnationer och broar.

Inläggningen på byggarbetsplatsen sker enligt teknisk dokumentation från kund, enligt bästa tekniska kunskap, arbetsmiljöregler och gällande byggregler.

Vi tar hand om alla arbetsmoment:

  • framtagning av armering enligt kundens tekniska dokumentation
  • lossning av kundlevererad prefabricerat armeringsjärn på byggplatsen
  • inläggning av prefabricerad armering med ej-förzinkat najtråd på byggplatsen
  • arbets- och materialkvalitetskontroller.

Inläggningen avser inte svetsarbeten eller montering av armeringsjärn med s.k. klamrar.

Vårt erbjudande avser grundkonstruktion, stödväggar, plattor, bjälkar och balkar som utförs av vårt team med lång erfarenhet från Polen och Tyskland, Sverige, Holland samt Norge.

Vi erbjuder tjänster av högsta kvalitet, som vid varje projekt anpassas till våra kunders specifika behov. Våra högkvalificerade platschefer svarar för tjänsternas genomförande och för att alla överenskomna tider hålls.